Werkwijze

Bij Open Deur gezinscoaching kijken we naar het gezin als team. Net als in de sport heeft elk gezinslid zijn eigen rol en daarmee zijn eigen bijdrage binnen het team. Als het gezinsteam wat minder functioneert, kunnen de verschillende leden op hun eigen manier helpen om jullie weer harmonieus samen te laten werken. Het doel van de begeleiding is om jullie succes te laten ervaren, zodat jullie een passende manier van omgaan met de uitdagingen vinden.

De werkwijze verschilt per leeftijdscategorie van de kinderen. Deze is in te delen in drie categorieën:
0-5 jaar: de begeleiding van een gezin met kinderen in deze leeftijd, zal voornamelijk bestaan uit het begeleiden van de ouders. Dit gaat door middel van gesprekken, oefeningen en het observeren van de interactie tussen de gezinsleden. De veranderingen zullen vooral via ouders lopen, door voorbeeldgedrag en een andere manier van benaderen. Jonge kinderen zijn namelijk nog niet in staat te reflecteren op hun eigen gedrag.
6-12 jaar: de ouders van een gezin met kinderen van 6-12 jaar worden ook begeleid door middel van gesprekken, oefeningen en observaties. De kinderen doen op 
een speelse manier mee in het proces. Door oefeningen aan te bieden die aansluiten bij hun belevingswereld kunnen ze makkelijker situaties verwoorden en begrijpen.
12-18 jaar: De kinderen van het gezin in deze leeftijd worden actief betrokken bij de gesprekken en oefeningen. Zowel ouders als kinderen hebben inbreng en werken samen naar een gezamenlijk doel of gezamenlijke doelen toe.

De sessies vinden bij jullie thuis plaats, tenzij dit niet mogelijk is. Dan zoeken we naar een andere locatie. Welke gezinsleden aanwezig zijn tijdens de sessies is afhankelijk van jullie hulpvraag.